Terschelling 2011
        
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Micro sublitoraal

Terschelling 2011


Terschelling 11 maart 2011

Rust boven en onder water, vastzittende soorten zijn klein en kruipers en zwemmers zijn mondjesmaat te vinden.

Zakpijpen en Corophium

Weer fotogeniek: een doorzichtige zakpijp (Ciona intestinalis) en weer de veelkleurige Botrylloides violaceaus. Grappig genoeg hier om ruimte concurerend met Corophium. Deze kreeftachtigen woonden boven elkaar in hun buisjes, een kreeftenflat. Er zat er ook een in zijn buisje op een zakspons (Sycon ciliatum), weer eens wat anders dan op een oester of een hydropoliep.


Coina_inteslinalis  Botrylloides_violaceus  Botrylloides_violaceus_Corophium  Corophium_flat  

Diversen

De buisdbewonende Corophia blijken steeds Monocorophium insidiosum zoals te zien valt aan aan het knobbeltje aan de binnenkant van de binnenste antenne van dit mannetje. De nog veel kleinere kreeftachtige (2 mm) op een spons is waarschijnlijk weer een harpacticoide copepode. De foto van het mosdiertje Electra pilosa op een pvc plaatje is niet zo best maar zet ik er toch bij omdat ik me afvraag wat de bruine inhoud in de oudere exemplaren (meer in het midden van de kolonie) is. wat vaag zijn ook de typische poren in de wand van deze soort te zien.


Monocorophium_insidiosum_man  ws_harpaticoide_copepode  Electra_pilosa  

Terschelling 17 juni 2011

Wat een kleurige zakpijpen! Nieuw zijn een mooi platwormpje, een onbekend schelpje en de havenpissebed. Veel bekende soorten maar ze blijven fotogeniek.

Zakpijpen

Op de baksteen van het SETL project groeien zeven soorten zakpijpen (Solitair : Japanse - , doorzichtige - , ruwe/vuilwitte -. Kolonies: glanzende bol -, druip -, veelkleurige - en paarse geleikorst). Alleen de grijze korstzakpijp (Diplosoma listerianum), die veel in Zeeland voorkomt, is een maal bij Terschelling vermeld maar vind ik niet. Op de detailfoto van de glanzende bolzakpijp (Aplidium glabrum) zijn binnen in de zooiden stapeltjes met bruine schijfjes ("Arjan wat is dat?" "Dat is poep") en oranje bolletjes (embryo's / oocyten) te zien. De radiair opgebouwde Botryllus schlosseri is bij de openingen nog eens radiair, recursie.


Zeven_soorten_zakpijpen  Aplidium_glabrum  Botrylloides_violaceus  Botryllus_schlosseri  

Stoer platwormpje en juveniele zeesterren

Op een stuk wier kroop een klein platwormpje die als hij kroop korter en boller werd. Helaas is het niet gelukt het snel bewegende diertje scherp op de foto te krijgen, wel zijn de karakteristieke roodbruine dwarsbanden en een oog zichtbaar (Plagiostoma vittatum). Tussen de hard substraat soorten zaten twee jonge zeesterretjes van ongeveer een centimeter (Asterias rubens).


Plagiostoma_vittatum  Asterias_rubens_juveniel  Asterias_rubens_juveniel  

Tweekleppigen

Links op een hydropoliep (Obelia) naar ik aanneem een mosseltje. Rechts twee foto's van een tweekleppige met concentrice ribbels, hij kroop rond tussen het roodwier. Op de rechter foto valt te zien hoe hij hierbij zijn voet gebruikte.


Tweekleppige  Tweekleppige  Zelfde_tweekleppige_met_voet  

Mosdiertjes vol in leven

Het mosdiertje Electra pilosa vormt normaal een korst op een ondergrond. Daarom was ik verbaasd deze soort als een soort struikje aan te treffen (twee linker foto's). Zou hij om een onzichtbaar geworden hydropoliep gegroeid zijn? Net als bij de Scrupocellaria scruposa op de rechterfoto is hij vol leven, de tentakeltjes staan uit.


Electra_pilosa  Electra_pilosa  Scrupocellaria_scruposa  

Spons en decoratief Zoothamnium

Een kleine kluwen spons: de witte buisjesspons Leucosolenia variabilis of de nieuw aangekomen grote witte buisjesspons Leucosoleniaaff.somesii?. Op de middelste foto zijn de naalden te zien. Grappig is op deze foto het gelige buisje met bruinige korrels erin. Als je dit vergelijkt met de tweede zakpijpen foto hierboven dan lijkt de conclusie te moeten zijn dat het hier om een los individu van een glanzende bolzakpijp gaat.


Leucosolenia_variabilis  Leucosolenia_variabilis  Zoothmanium  

Keeftachtigen en veel groen

De gewone zeepissebed (Idotea baltica) had ik nog niet ontmoet. Opvallend zijn de groene platen aan de buikzijde. Het zijn platen die een broedbuidel afschermen (oostegiten), het gaat hier dus om een vrouwtje. Deze zeepissebedden komen vaak voor tussen drijvende wieren voor. De volgende twee soorten werden ook hierin aangetroffen. Uitzonderlijk is een Monocoropium insidiosum te vinden die niet zelf een buisje heeft gemaakt maar zich terugtrekt in dubbelgeslagen wier. De spookreeft (Caprella mutica) lijkt te relaxen in wier.


Idotea_baltica_dorsal  Idotea_baltica_ventral  Monocorophium_insidiosum  Caprella_mutica  

Nog meer kreeftachtigen

De uit Azie afkomstige roodachtige spookkreeft (Caprella mutica) komt veel voor, in groepjes in de haven. Ten slotte nog een copepode en een Gammarus "te herkennen aan het niervormige oog en de rechtopstaande stekeltjes op alle 3 urosoomsegmenten" (Marco Faasse).


Caprella_mutica  Caprella_mutica  Copepode  Melita_palmata  

Terschelling 9 september 2011

Vooral gekeken naar kwalletjes van hydropoliepen en ribkwalletjes.

Drijvende kade van jachthaven.

Twee foto's van boven af. Op de linkerfoto is een kwalletje van een hydropoliep te zien, linksonder ten opzichte van het middden.


Kade  Kade  

Onbekend plankton organisme?

In het zeewater zwom dit klein (<0.5 mm) organisme. Op de video is beter te zien dat hij bestaat ut twee klepjes met lamellen. In 2016 vertelde Marco Faasse dat het vermoedelijk een onderdeel van een kapot gegane kreeftachtige is. Zulke onderdelen kunen lang blijven bewegen en stellen biologen vaker voor raadsels. Ha!


Onbekend_plankton_organisme  Onbekend_plankton_organisme  

Ribkwallen

Details van twee ribkwallen. Op de eerste twee de exoot Mnemiopsis leidyi. Licht oplichtend is het stomodaeum (maag) te zien. Het evenwichtsorgaan, de statocyst, zit in het "hartje". Op de video is te zien dat de trilharen op een rib "īn een golf" bewegen.
De rechter twee foto's zijn van een meloenkwal (Beroe glacilis). Op de rechterfoto zijn vaag onder de ribben 'voedende' kanaaltjes (er wordt hier veel energie verbruikt) te zien met blind eindigende zijtakjes.


Mnemiopsis_leidyi  Mnemiopsis_leidyi  Beroe_glacilis  Beroe_glacilis  

Hydroidpoliep kwal Eucheilota maculata

Hydroidpoliep kwalletje, Eucheilota maculata. Dit leidt ik af uit Ates en de Wolf in Zeepaard 2000 (60): Er zijn in Nederland meer kleine kwalletjes met 4 radiaire kanalen, maar de daaraan bevestigde voortplantingsorganen zijn veel kleiner." Op de maag moeten 4 donkere vlekjes te zien zijn, op de rechter foto gedeeltelijk zichtbaar.


Hydroidpoliep_kwal  Hydroidpoliep_kwal  

Borstelwormen

Een Nereide borstelworm met een lelijke bobbel op zijn kop. Het bloed van de worm stroomt er gedeeltelijk in. Let op het geribbelde uitsteeksel rechts op de bobbel. Een vergroeing of een parasiet?
Rechts twee zeerupsen de linker waarschijnlijk de geschubde zeerups, Lepidonotus squamatus? (die soort is vuilwit met vlekjes; geen zekerheid, het aantal schubben niet geteld). Rechts dezelfde kleurvarieteit van de gladde zeerups Harmothoe imbricata als ook in december 2010 werd waargenomen..


Nereis_met_bobbel  Nereis_met_bobbel   Aphroditidae_familie  Harmothoe_imbricata  

Terschelling 23 december 2011

Vlak voor kerst nadrukkelijker gekeken tussen het wier aan de noordzijde. Resultaat: eindelijk de toh niet zeldzame marmerkreeftje (Jassa).

Wieren en meer

Twee foto's van een wier. Het 'vorkje' op de linkerfoto is karakteristiek voor hoorntjeswier (Ceramium sp.). Op de tweede foto een onbekende kreeftachtige die verderop nog een keer te zien is. Op de derde foto de kieuwkorf van de doorzichtige zakpijp . De kieuwkorf is kieuw en filter om voedsel te vangen tegelijk. En weer een detail van het mosdierstruikje Bicellariella ciliata.


RoodHoorntjeswier  WiermetCrustacae  Kieuwkorf  mosdierstruikje  

Kreeftachtigen

Op de eerste foto een marmerkreeftje. Uit detalis die niet op deze foto te zien zijn blijkt het de exoot Jassa marmorata te zijn. Deze soort schijnt van de Noord-Amerikaanse Atlantische kust afkomstig te zijn. De kreeftachtige op de tweede foto zat hierboven in het wier. Reactie van Godfried: 'Bij je foto moet ik aan een Aora of iets verwant denken, maar vrouwtjes zijn vaak notoir moeilijk tot niet te determineren.' Ten slotte, de uitheemse spookkreeft Caprella mutica blijft fotogeniek, twee foto's.


Jassa_marmorata  Crustacae  Caprella_mutica  Caprella_mutica