2010 2011 2012 2013

Micro sublitoraal

Harlingen 2012


Harlingen 16 mei 2012

Op de oester in de haven opvallend weinig Corophium en Sinelobus. Wel opvallend veel brakwatersoorten: veel brakwater knotsslakken en hun eitjes op een nieuwe hydropoliep en een zoetwaterspons.

Brakwater knotsslak

Brakwater knotsslakjes (Tenellia adspersa) waren druk bezig met het afzetten van hun eikapsels aan lange zeedraad. Op de linkerfoto kun je eitjes op de rug van een slak zien doorschemeren. Eikapsels bevatten ronde eitjes (3e foto) of beginnende veligerlarven (4e).


Tenellia_adspersa Tenellia_adspersa Tenellia_adspersa_eitjes Tenellia_adspersa_eitjes 

Hydroid Gonothyraea loveni met vastzttend kwalstadium

Hydroiden met een donkere hoofdsteel zag ik automatisch aan voor lange zeedraad aan. Maar dat klopte niet met onderstaande foto's. Een mail van Godfried van Moorsel bracht duidelijkheid: 'Die hydroid, is dat niet Gonothyraea loveni? Die vond ik al eens in het Veerse Meer toen dat nog brak was met Tenellia. Zie ook fig 132j in Vervoort & Faasse 2009.' Alles valt op zijn plaats. Volledige gevulde gonotheca's op de eerste foto en op de tweede foto vastzittende medusa (meconedium) buiten de gonotheca. Als het kwalletje vrouwelijk is dan kan ze op haar beurt weer planulalarven vormen.
Ook vond ik twee kleine groene lege 'zakjes' die open gescheurd waren, beige van binnen, groen van buiten. Het zou de zoet(brak)waterspons Ephydatia fluviatilis kunnen zijn die vaak groen wordt door symbiontische algen. Helaas te laat een spons vermoed, geen resten bewaard om de naalden te bekijken.


Obelia_longissimagonothecae Obelia_longissima_ws_gonothecae Eikapsel 

Vlokreeft Gammarus salinus of G. zaddachi?

Drie vlokreeften uit elkaar gehaald om te determineren, twee 8 mm , een 12 mm, waarschijnlijk vrouwtjes. Het is wat gevaarlijk om niet volgroeide Gammarus vrouwtjes te determineren maar ik doe een poging. Uitslag: Gammarus zaddachi of G. salinus.

Details: Niervormig ogen en stekelbosjes op laatste segmenten: Gammarus. Achterste segment niet spits van achter als G. roeseli. Uiteinde van mandibel met setae van ongelijke lengte (geen tandenborstel): G. tigrinus, G. salinus en G. zaddachi blijven over. G. tigrinus vrouwtjes hebben 2-4 bosjes setae (haartjes) op het 4e lid (eerste lange) van de antenne 2 (onderste). Deze heeft er 5. Ook de voor deze soort kenmerkende bandering op het lichaam ontbreekt.
De brakwatersoorten G. zaddachi en G. salinus zijn lastig uit elkaar te houden, jonge exemplaren en vrouwjes al helemaal.


Gammarus Gammarus Gammarus Gammarus 

Sinelobus & visje

Twee foto's van een andere kreeftachtige was maar 1 mm groot met een vergroeing aan zijn kop. Aangezien hij (maar) twee vertakte uropoden heeft (grofweg 'staarten') zou het een juveniele Sinelobus vanhaareni kunnen zijn. Op de derde foto een volwassen mannelijke Sinelobus vanhaareni die uit zijn buisje steekt. Op deze foto is mooi te zien hoe mooi het kopsegment, de scharen en de antennes in elkaar passen, handig als je je in een buisje wilt terugtreken.
Er zaten 1,5 cm lange visjes tussen de groenwieren (Enteromorpha) vlak onder het oppervlak. De borstvinnen lijken nog op korte pootjes. De twee rugvinnen zitten ver naar achter. Jonge sprot?


Crustacae1 Crustacae1_microsoop.jpg Sinelobus vis 

Harlingen 10 juni 2012

Een vlokreeft verzameld.

Vlokreeft Gammarus zaddachi

Eindelijk een groot mannetje gevonden (20 mm), helaas zonder derde uropode aan het achtereinde. Mannetjes hebben tussen het 7e looppotenpaar twee genitaalpapillen ofwel twee penissen (eerste foto). Bij sommige soorten hebben mannetjes ronde uitstulpingen (calceoli) op het tweede antennepaar (tweede foto). De functie hiervan is niet duidelijk.
De soort gedetermineerd: Gammarus zaddachi,, een brakwatersoort. Weer een soort die Arnold Tulp in 1979 binnendijks bij Harlingen vond, in het van Harinxmakanaal 400 meter voor de sluizen (Tulp 1988).

Details: Uiteinde van mandibel met setae van ongelijke lengte (geen tandenborstel). Geen dichte gekrulde setae als bij Gammarus tigrinus. Gammarus salinus en G. zaddachi blijven over. Lange setae op de basis van pereiopode 7 en de setae op het telson zijn duidelijk langer zijn dan de stekels: Gammarus zaddachi


Gammarus Gammarus Gammarus Gammarus 

Harlingen 15 december 2012

Op de baksteen van een SETL plaatje een borstelworm verzameld.

Gladdde zeerups

Op de baksteen zat deze gladde zeerups (Harmothoe imbricata) met 11 paren platen, ofwel elytra. Te groot voor onder de binoculaire, daarom deze samengestelde foto.


Harmothoe_imbricata 
Micro Home