2010 2011 2012 2013

Micro sublitoraal

Harlingen 2011


Harlingen 13 maart 2011

Weinig losse organismen op de gebruikelijke oester en mossel uit de haven. De larve van de dansmug uit eind 2010 bleek geen eenmalige vondst.

Larve van de dansmug

Op de oester uit 30 cm diepte een tweede exemplaar van de larve van de dansmug (Telmatogeton sp.). De kop van deze dansmuglarven is verstevigd en donker. Achterop zijn tywee schijnvoeten (parapoden) zte zzien. De tweede en de derde foto zijn van onderen genomen.


Telamatogeton_sp Telamatogeton_sp Telamatogeton_sp 

Kreeftachtige en borstelworm)

Een kreeftachtige gefotografeerd met bovenvallend licht en met doovallend licht van onder. Vast weer een Melita palmata vrouwtje. Wel krijg ik aanwijzingen (van Marco Faasse) om ook op de exoot Melita nitida te letten Op de andere foto een kleine Nereide met langre antennes, tentakels en zijuitsteeksels (dorsale cirri). Daarnaast een detail van borstels op segement 5, een bekend determinatiekenmerk. Maar de soort blijft onduidelijk.


Melita? Melita? Nereide Nereide_borstel_segment_5 

Koloniale zakpijp

Een klein knobbeltje, vermoedelijk een koloniale zakpijp. Een nieuwe waarneming voor Harlingen.


Zakpijp 

Harlingen 3 mei 2011

Veel aasgarnalen met broedbuidels tussen de opervlakkig groeiende groene wiertjes. Iets meer leven op de oester.

Leptolida en algen

Weer eens een klepelklokje (Sarsia tubulosa) in het water, op de foto is de zwarte ocellus (oogje) op de tentakelbulbus (knobbel) goed te zien. Op een alg groeide een heel jonge Obelia. Voor het mooi, de mij onbekende alg (boekje nodig) en de zeesla die een luchtbel ving.


Sarsia_tubulosa Obelia alg Zeesla 

Aasgarnalen

Vlak onder het oppervlak tussen de smalle algen zaten veel aasgarnalen. Prachtige ogen. Het blijkt Neomysis integer te oordelen naar het driehoekige rostrum zonder inkeping bij de punt.


Neomysis_integer Neomysis_integer Neomysis_integer 

Broedbuidels van de aasgarnalen

Veel aasgarnalen met een broedbuidel waarin de juvenielen opeengepakt zaten.


Neomysis_integer Neomysis_integer Neomysis_integer Neomysis_integer 

Borstelwormen

Op de linker twee foto's een borstelworm met grote aanhangsels aan de segmenten, een zager (Nereis virens). Zijn kop liet hij helaas niet zien. Rechts de ook al op 21 mei 2010 waargenomen (vermoedelijke) Alitta cf. succinea. Grappig, zelfs de drie asymetrisch geplaatse puntjes komen overeen met de vorige keer. Nu met een doorsnede door het 5e segment om de stand van de borstels beter te zien.


Nereide Nereide Alitta Alitta 


Micro Home