Literature on species in Natuurkundige uitspanningen
Ates, R., 2006. De zeeanemonen van Job Baster. Natura 103(5): 134-136.

Bank, R.A., L.J.M. Butot & E. Gittenberger, 1979. On the identity of Helix stagnorum Gmelin, 1791, and Turbo ventrosus Montagu, 1803 (Prosobranchia, Hydrobiidae). Basteria, Vol. 43, nr. 1-4, p. 51-60. PDF

Banks, J., (1768-1771). The Endeavour Journal of Joseph Banks 1768-1771. Volume 1. October 1768, p.169. Copy on internet

Baster, J., 1757. Observationes de Corallinis, Iisque Insidentibus Polypis, Aliisque Animalculis Marinis: Quas Regiae Societati Londinensi Offert Job Baster, Med. Doct. Acad. Caesar. Reg. Societ. Lond. & Scient. Holland. Socius. Philosophical Transactions (1683-1775), Vol. 50. (1757 - 1758), pp. 258-280. Copy on internet

Baster, J., 1757-1758. Waarnemingen over het Zee-Mos, de daar op zittende Polypi en ander in zeewater gevonden insecten, door Job Baster, Med. Docter te Zirikzee, Lid van...   Hollands Magazijn III (1), J. Bosch te Haarlem

Baster, J., 1761. Dissertationem Hanc de Zoophytis. Philosophical Transactions (1683-1775), Vol. 52. (1761 - 1762): 108-118.

Baster, J., 1762a. Brief van Dr. Baster over de bij nagt lichtende vonkjes in het zee-water. Uitgez. Verh. nieuwste werken Societ. v. Wet. in Europa, Vol 7, pp. 116-121.Copy on internet

Baster, J., 1762b. Verhandeling over de bekleedselen van de huid der dieren in t algemeen , en byzonder over de schubbe der vissen. Nat. Verh. Holl. Mij Wet., Haarlem, Vol 6, pp. 746-766, 1 pl. Copy on internet

Baster, J., 1763. Natuurkundige beschrijving van Kin-Yu of goud-vis. Nat. Verh. Holl. Mij Wet., Haarlem, Vol 7, pp. 215-246, 1 pl. Copy on internet

Bennema, F., 2010a. De Haringkoning. Het Zeepaard 70(1): 15-18. PDF

Bennema, F., 2010b. Job Baster's description of nudibranch veliger larvae. Basteria 74(1-3): 69-71.

Bennet, J. A. & van Olivier, G, 1825. Naamlijst van Nederlandse insecten. Nat. Verh. Holl. Mij Wet., Haarlem, vol 14. pp. 521 Copy on Internet

Bennet, J. A. & van Olivier, G, 1826. Naamlijst van wormen in Nederland aanwezig. Nat. Verh. Holl. Mij Wet., Haarlem, vol. 15. pp. 256 Copy on Internet

van Benthem Jutting, T., 1933. Prosobranchia. Fauna van Nederland Aflevering VII Mollusca (I) A. Gastropoda, Prosobranchia et Pulmonata. Sijthoff. Leiden.

van Benthem Jutting, T. and Engel, H., 1936. Opisthobranchia. Fauna van Nederland Aflevering VIII Mollusca (I) B. Gastropoda, Opisthobranchia, Amphineura et Scaphopoda. Sijthoff. Leiden.

van Benthem Jutting, T., 1943. Lamellibranchia. Fauna van Nederland Aflevering VII Mollusca (I) C. Lamellibranchia. Sijthoff. Leiden.

van Benthem Jutting, T. and van Hoorn, C. M., 1967. Oude en nieuwe gegevens over het leven en arbeid van Dr Job Baster (1711-1775). Archief; Mededelingen van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Middelburg 1967: 29-70.

Bijma, J. & G.J. Boekschoten, 1985. Recent Bryozoan reefs and stromatolite development in brackish inland lakes, S.W. Netherlands. Senckenbergiana maritima 17, 163-185.

Blumembach, J. F., 1802 (translated by Bennet, J. A. & van Olivier, G,). Handboek der Natuurlijke Historie of Natuur-Geschiedenis. Leiden. pp. 576. Copy on Internet

van Bragt, P.H., 2004. De eerste Nederlandse zakpijp: De Ronde zakpijp Molgula manhattensis (De Kay, 1843) of M. tubifera (Müller). Site Stichting Anemoon.

Buitendijk A.L. & L.B. Holthuis, 1949. Note on the zuiderzeekrab, Rhithropanopeus harrisii (Gould) subspecies tridentatus (Maitland). Zoologische Mededelingen, Leiden 30(7): 95-106, fig 1-3.

Cadée, G. C., 2002. Early bryozoan studies in the Netherlands. pp. 31-43. In: Annals of Bryozoology: aspects of the history of research on bryozoans (Wyse Jackson P.N. & Spencer Jones M.E. editors). Dublin: International Bryozoology Association. 381 p.

Cornelius, P. F. S., 1977. The linking of polyp and medusa stages in Obelia and other coelenterates. Biological Journal of the Linnean Society (9)1, 45-57. Abstract

Damkaer, D. M., 2002. The Copepodologist's Cabinet: A Biographical and Bibliographical History. Vol 1, American philosophical Society, Philadelphia, Pensilvania. Copy on internet

Ellis, J., 1755. An essay towards a natural history of the Corallines, and other productions of the like kind, commonly found on the coasts of Great Britain and Ireland, to which is added the description of a large marine polype taken near the North Pole, by whale-fishers, in the summer 1753. London, A. Millar, J. and J. Rivington, and R. and J. Dodsley. (In Dutch: Tak, 1756)

Ellis, J., 1757. Remarks on Dr. Job Baster's Observationes de Corallinis, &c. Printed above, p. 258. In a Letter to the Right Honourable George Earl of Macclesfield, President of the R. S. from Mr. John Ellis, F. R. S. Philosophical Transactions (1683-1775), Vol. 50. (1757 - 1758), 280-287. Copy on internet

Engel, H., 1932. Echinodermata (H). Fauna van Nederland, afl. VI. Sijthoff, Leiden, 91 pp.

Engel H., 1934. Over den Hollandschen naam der Ascidien. De Levende Natuur 39 (3): 85-88.

Engel H., 1936. The Netherlands nudibranchiate mollusca. Zoologische Mededelingen, Vol. 19 (1936), p. 103-116 Copy on internet

Engel H., 1941. Over een merkwaardige variant van Baster's Natuurkundige Uitspanningen. Basteria 6 (1-2): 1-10.

Di Geronimo, I. and Vertino, A., 2003. Plio-Pleistocene Deep-Water Coral Deposits from the Messina Area (Southern Italy). Erlangen Geologische Abhandlungen, Institut für Geologie der Universität Erlangen-Nürnberg, Sonderband 4. page 33.

Harvey, E., 1940. Benjamin Franklin's Views on the Phosphorescence of the Sea. Proceedings of the American Philosophical Society 83 (2): 341-348.

Hayward & Ryland, (1995). Handbook of the Marine Fauna of North-West Europe, Oxford University Press.

Heerebout G., 2009. Boekbespreking: Mosdiertjes van de Zuidelijke Bocht van de Noordzee. Het Zeepaard 69 (4): 136-139.

Holthuis L. B., 1945. Opmerkingen over Turbo stagnalis Baster en enkele andere diersoorten door Baster beschreven. Basteria, Vol 9. pp. 66-69.

Holthuis L. B., 1950. Decapoda (K IX) A. Nanantia, Macrura, Reptantia, Anomura en Stomatopoda (K X). Fauna van Nederland Aflevering XV. Sijthoff. Leiden.

Holthuis L. B., 1956. Isopoda and Tanaidacea (K V). Fauna van Nederland Aflevering XVI. Sijthoff. Leiden.

Horst, R., 1898. Naamlijst der tot de Nederlandsche Fauna behoorende Annelida Polychaeta. T. Ned. Dierk. Ver., Ser 2. V, 15-28. PDF

Jelly, E.C., 1889. A synonymic catalogue of marine Bryozoa. London, Dulau & Company. Copy on internet

Jansen M, 1999. The genus Scrobipalpa in the Netherlands (Lepidoptera: Gelechiidae). Nederlandse faunistische Mededelingen 9: 29-78.

Johnston, G., 1836. Illustrations in British zoology. Acarus basteri. Mag. Nat. Hist. 9: 353-355.

Kuijper, W, 2000. De weekdieren van de nederlandse brakwatergebieden (Molusca). Nederlandse Faunistische Mededelingen 12:1-25. Copy on internet

de Lacépède, L’an VIII de la République. Histoire naturelle des poissons, par le citoyen La Cepède. Tome Second. Paris, Hez Plassan, Imprimeur-libraire

Linnaeus, C., 1767. Systema naturae 12. Tomus I. Pars II, Editio duodecima reformata. Holmiae. (Laurentii Salvii).: 533-1327.

Lincoln, R.J., 1979. British Marine Amphipoda: Gammaridea: 1-658. British Museum (Natural History), London.

Maitland, R. T., 1876. Determinatie der dieren, beschreven en afgebeeld in de werken van Job Baster en Martinus Slabber. T. Ned. Dierk. Ver., Ser. 1, II: 7-15. PDF

Maitland, R. T., 1898. Zonderling dierlijk product Zoarium in de binnenwateren van Zeeland: Eschara lapidescens van Baster. T. Ned. Dierk. Ver., Ser. 2, V, 10-14. PDF

Mills, C.E. & J. T. Rees, 2000. New observations and corrections concerning the trio of invasive hydromedusae , Maeotias marginata (=M. inexpectata), Blackfordia virginica, and Moerisia sp. in the San Francisco Estuary. Scientia Marina 64 Suppl. 1: 151-155. PDF

Moerdijk, P., 2011. De reticulat-vorm van de vlakke alikruik Littorina fabalis (Turton, 1825) op Neeltje Jans. Het Zeepaard 71 (5/6), p 176-181.

Pallas, P. P., 1766. Elenchus zoophytorum sistens generum adumbrationes generaliores et specierum cognitarum succintas descriptiones, cum selectis auctorum synonymis. Hagae-Comitum : Apud Petrum van Cleef Copy on internet

Redeke H. C., 1941. Fauna van Nederland Aflevering X Pisces (Cyclostomi - Euichthyes (Ti - Tii).

Tak, J., 1756. Natuurlijke historie van de koraal-gewassen en andere dergelijke zee-lighamen, die men gemeenelyk vind op de kusten van Groot-Brittanien en Ierland: benevens eene beschrijving van een Grooten Zee-Polyp, in den Zomer van't Jaar 1753, by den Noord-Pool door de Walvis-vangers gevonden. 's Gravenhage, Pieter de Hondt, fronpiece xvi, 118pp. 39 plates. Dutch translation of Ellis, 1755)

Vervoort, W., 1946. Hydropolypen. Fauna van Nederland Aflevering XIV Hydrozoa (C I) A. Hydropolypen. Sijthoff, Leiden.

Wheeler A. C., 1958. The Gronovius fish collection: A catalogue and historical account. Bulletin of the British Museum (Natural History) Historical series 1, 5: 187-249.


Back