Literature on species in Bomme's works
Bennema, F. P., 2009. De zeenaaktslakken van Leendert Bomme. Het Zeepaard 69(2): 41-45.

Bennet, J. A. & van Olivier, G, 1826. Naamlijst van wormen in Nederland aanwezig. Nat. Verh. Holl. Mij Wet., Haarlem, vol. 15. pp. 256 Copy on Internet

Cadée, G. C., 2002. Early bryozoan studies in the Netherlands. pp. 31-43. In: Annals of Bryozoology: aspects of the history of research on bryozoans (Wyse Jackson P.N. & Spencer Jones M.E. editors). Dublin: International Bryozoology Association. 381 p.

Engel H., 1936. The Netherlands nudibranchiate mollusca. Zoologische Mededelingen, Vol. 19 (1936), p. 103-116. PDF on Naturalis repository

Houttuyn, M., 1761. Natuurlyke Historie Of Uitvoerige Beschrijving Der Dieren, Planten En Mineraalen, volgens het samenstel van den Heer Linnaeus. Volume (1) 13. Amsterdam: Erven van F. Houttuyn.

Lemche, H. 1976. New British species of Doto Oken, 1815 (Mollusca: Opisthobranchia). J. mar. biol. Ass UK 56: 691-706.

Van Benthem Jutting, T. en Engel, H., 1936. Opisthobranchia. Fauna van Nederland Aflevering VIII Molusca (I) B. Gastropoda, Opisthobranchia, Amphineura et Scaphopoda. Sijthoff. Leiden.

Van Benthem Jutting, W.S.S., 1969. Leendert Bomme 1727-1788 een 18-de eeuwse bioloog te Middelburg. Arch. Zeeuwsch Gen. Wet. 1969: 21-35. With the help of specialists like L.B. Holthuis, J Heimans, H.Kleyn, G. Barendrecht, P. Tuyn and S. van der Spoel.

Van Regteren Altena, C.O., 1937. Bijdrage tot de kennis der fossiele, subfossiele en recente mollusken, die op de Nederlandsche stranden aanspoelen, en hunner verspreiding. Rotterdam, Sijn, 184 p.

Vrolik, G., 1853. Leendert Bomme, verklaard voor eersten ontdekker van de werktuiglijke wijze, waarop pholaden zich in steen boren Amsterdam: Van der Post, 1853. - 78p. - Overdruk uit: Verslagen en mededeelingen der Koninklijke akademie van wetenschappen (1). link

Wolff, W.J., 1973. The estuary as a habitat an analysis of data on the soft-bottom Macrofauna of the Estuarine area of the rivers rhine, Meuse, and Scheldt. Zoologische Verhandelingen (126): 1-242. Leiden. Copy on Internet

Wolff, W.J. 2005. Non-indigenous marine and estuarine species in The Netherlands. Zoölogische Mededelingen 79 (1) 1-116. Copy on Internet

Back